วันที่ 7 มกราคม 2562 นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)