โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (พก.110) ภาคสนาม ณ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

📢 15 พฤศจิกายน 2561📣
🏡วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (พก.110) ภาคสนาม ณ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา🏠
เวลา 14.30 น. เดินทางถึงศาลาประชาคมบ้านแฝกโนนสำราญ หมู่ที่ 3-4 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
– นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอสีดา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารถ้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านแฝกโนนสำราญ กล่าวต้อนรับพบปะพูดคุย และให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น
เวลา 15.30 น. ครัวเรือนรับรองนำพัฒนากร รุ่นที่ 110 เข้าที่พัก
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน กิจกรรมการแสดงต้อนรับ พิธีบายศรีสู่ขวัญจากชาวบ้านแฝกโนนสำราญ ณ ศาลาประชาคม

(Visited 1 times, 1 visits today)