โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 110 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด)

ขอเชิญเป็นวิทยากรผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอเชิญเป็นวิทยากรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ขอเชิยร่วมให้กำลังใจต้อนรับข้าราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสี

ขอเชิยร่วมให้กำลังใจต้อนรับข้าราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)