แจ้งแนวทางการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนากรเปลี่ยนสายงาน (รุ่นที่ 108) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 4 -18 มิถุนายน 2561

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 108

(Visited 1 times, 1 visits today)