รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าอบรม นพส. รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พร้อมหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม Copy

นส.แจ้งกลุ่มเป้าหมาย

รายระเอียดการเตรียมตัว นพส.รุ่นที่35

ตารางอบรมใส่ชื่อ
วิทยากร

แจ้งจังหวัด

นพส.-1

(Visited 1 times, 1 visits today)