กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นสพ.) และขอให้เตรียมตัวเข้าฝึกอบรมรายละเอียดดังนี้

รายระเอียดการเตรียมตัว นพส.รุ่นที่35

ตารางอบรมใส่ชื่อวิทยากร

(Visited 1 times, 1 visits today)