มท.1 ติวเข้ม ตลาดประชารัฐ ให้ พช

         มท.1 ติวเข้ม ตลาดประชารัฐ ให้ พช.ขับเคลื่อน สร้างรายได้ให้ประชาชน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายตามโครงการการสัมมนาผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยนายอภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำผู้บริหารส่วนกลาง และภูมิภาคทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ ทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน เข้ารับนโยบาย ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ใดมอน บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี ปากเกร็ด นนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)