โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ (หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง)


โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ หลักสูตร เสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน และโรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาหัวข้อ “ความท้าทายของกรมการพัฒนาชุมชน ในยุค 4.0”

(Visited 1 times, 1 visits today)