กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

นางสาวรุ่งนภา  อุปมา
(ปฏิบัติหน้าที่) ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

 

นางสาวโสภาพร  วิศิษฏ์พงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอดิศักดิ์  แหวนสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)