ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายร่องกี้ พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

สถาบันการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

“เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศด้านการพัฒนาชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ทุนฝึกอบรม ศึกษาต่อ

หลักสูตรการศึกษาต่อ ใน/ต่างประเทศ

หนังสือแจ้งเวียน