�� สถาบันการพัฒนาชุมชน
เมนูหลัก
รู้จักผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ
บุคลากร
ถาม-ตอบ
การติดต่อ
 
แนะนำหน่วยงานภายใน
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฯ
กลุ่มงานจัดการความรู้
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์วิทยบริการ
ฝ่ายอำนวยการ
 
ข้อมูลให้บริการ
สถานที่ฝึกอบรม
แผนที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
คลังความรู้บุคลากร
สื่อประกอบการฝึกอบรม
Km Delivery
E-Book
E-Learning
Video ที่น่าสนใจ
อาหารสมอง
หลักสูตร
วิทยากร
ฐานข้อมูล
ระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับ
ด้านให้คำปรึกษา
บริการนักศึกษา
ระบบรายงาน 1 คน1นวัตกรรม (นบพ.1/2)
ศพช.อุบลราชธานี
ศพช.อุดรธานี
ศพช.นครราชสีมา
ศพช.ลำปาง
ศพช.พิษณุโลก
ศพช.เพชรบุรี
ศพช.นครศรีธรรมราช
ศพช.นครนายก
ศพช.สระบุรี
ศพช.ยะลา
ศพช.ชลบุรี
 
Cdd Link
QR Code สถาบัน


แนะนำสถานที่ฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
งานฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรฝึกอบรมสำนักงาน.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ฝึกอบรมอาชีพ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันไทย-เยอรมัน
ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (The Boss)
การฝึกอบรมสัมมนา ของศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
CONC Thammasat
RDiPT .เกษตรศาสตร์
MOTIVA-Motivational Training Institute
The Best Training
People Synergy
สถาบันฝึกอบรม มัลติสมาร์ท
หลักสูตรอบรม สวทช.
หลักสูตรอบรม สสช.
Enter Training Forum
รวมหลักสูตรฝึกอบรม
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 

 

 

 

 

เว็บลิงค์
vietnam
vietnam


 

 

 

 

 

 

ท่านมีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินงานการจัดการความรู้
ของกรมฯในระดับใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุดแสดงผลแบบประเมิน
     
ติดต่อ สถาบันการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี กรุงเทพ 10210 โทร.02 1416265 แฟกซ์ 02 143 8916